Większość polskich gospodarstw domowych ogrzewana jest węglem lub drewnem. Tymczasem w Europie…

Większość krajów wybrała biomasę. Najpopularniejsza biomasa drzewna w Skandynawii, w Danii – biomasa pozyskiwana jest z produktów rolnych. W Europie Zachodniej większość domów ogrzewana jest kotłami na olej napędowy lub gaz. Szeroko wykorzystywana jest również energia wodna i fotowoltaiczna (słoneczna). Niemcy dotują konwersję różnych kotłów, nawet na olej napędowy, na nowoczesne ciepłownie na biomasę. Biomasa jest również bardzo popularna w Austrii. Nasz sąsiad, Czechy, nadal używa węgla, ale mocno ociepla się na biomasie i gazie. W Polsce gospodarstwa domowe spalają rocznie około 8-9 mln ton węgla i mniej więcej tyle samo drewna. Nastąpił jednak znaczny wzrost wykorzystania biomasy, z wykorzystaniem peletów, brykietów z trocin drzewnych, bel słomy, peletów ze słomy i brykietów.

Jak postrzegasz pellety jako paliwo do urządzeń grzewczych małej mocy?

Biomasa jest głównym źródłem energii odnawialnej w Polsce. Dlatego uważam, że pellet naprawdę można nazwać paliwem przyszłości. Jest to jednorodna biomasa o stabilnych właściwościach fizykochemicznych, co pozwala na osiągnięcie wysokiej wydajności i niskiej emisji w ciepłowniach, w których są spalane. W krajach Europy Zachodniej pellet drzewny jest jednym z najpopularniejszych paliw odnawialnych. Aby tak było w Polsce, ważne jest wsparcie tego sektora, dotowanie zakupu nowoczesnych kotłów na pellet. Konieczne jest również wyeliminowanie błędnego przekonania, że ​​pellety nie są paliwem w pełni ekologicznym ze względu na koszty produkcji i dystrybucji. W końcu przygotowanie wysokiej jakości kruszonego węgla również wymaga odpowiedniego finansowania. Ceny tego paliwa rosną, a zasoby są dość ograniczone, tak jak w przypadku każdego innego paliwa kopalnego. To jest planowane że ceny węgla kruszonego (o zawartości popiołu i siarki poniżej 7% i 0,6%) osiągną w nadchodzącym sezonie prawie 1000 zł za tonę. Należy podkreślić, że pellet drzewny premium zawiera mniej niż 0,5% popiołu i mniej niż 0,1% siarki oraz wartość opałową powyżej 19 MJ/kg. Wymienione właściwości prowadzą do rosnącej popularności tego zielonego paliwa na świecie. Niezbędne jest zatem wspieranie wykorzystania i produkcji biomasy w Polsce. Z jednej strony znacząco ograniczy zanieczyszczenia, z drugiej przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości, a także innowacji zarówno w sektorze paliwowym, jak i ciepłowniczym. 1% siarki i kaloryczności powyżej 19 MJ/kg. Wymienione właściwości prowadzą do rosnącej popularności tego zielonego paliwa na świecie. Niezbędne jest zatem wspieranie wykorzystania i produkcji biomasy w Polsce. Z jednej strony znacząco ograniczy zanieczyszczenia, z drugiej przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości, a także innowacji zarówno w sektorze paliwowym, jak i ciepłowniczym. 1% siarki i kaloryczności powyżej 19 MJ/kg. Wymienione właściwości prowadzą do rosnącej popularności tego zielonego paliwa na świecie. Niezbędne jest zatem wspieranie wykorzystania i produkcji biomasy w Polsce. Z jednej strony znacząco ograniczy zanieczyszczenia, z drugiej przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości, a także innowacji zarówno w sektorze paliwowym, jak i ciepłowniczym.

Czy lokalni producenci kotłów na pelety będą w stanie sprostać surowym wymaganiom UE w zakresie niskiej emisji i wysokiej wydajności instalacji?

Ponieważ zainteresowanie producentów i innowacyjne pomysły stopniowo prowadziły do ​​wprowadzania kotłów na olej napędowy spełniające surowe wymagania jakościowe lub poczyniono znaczne postępy w projektowaniu kotłów węglowych, nie powinno być problemów z instalacjami peletowymi. Potwierdzają to najnowsze wieści z rynku kotłów na pellet – w ofercie można już znaleźć produkty spełniające wymagania 5 klasy określone w normie EN 303-5:2012. Należy jednak podkreślić, że aby spełnić najwyższe kryteria, kotły muszą posiadać odpowiednie wyposażenie i być w pełni zautomatyzowane, co pozwoliłoby na kompleksową kontrolę instalacji i kontrolę procesu spalania. Oczywiście koszt takiego sprzętu nie jest niski. Producenci muszą inwestować w zmiany projektowe. Kluczową rolę powinno tu odgrywać państwo. Państwo powinno opracować programy finansowania, wspierać rozwój technologiczny i innowacje, aby te koszty nie były przerzucane na nabywców. Tylko wsparcie państwa pomoże wprowadzić na rynek produkt, który będzie dostępny dla klienta. Jest jednak zasadniczy wymóg – jeśli chcemy pozyskiwać czystą energię, musimy dobrać odpowiedni kocioł do każdego paliwa, w tym pelletu, i odwrotnie. Czym jest fakt, że podczas badań laboratoryjnych urządzenie osiągnie wysoką wydajność i spełni wymagania spalin, jeśli później w domu konsumenta będzie spalał paliwo niskiej jakości lub co gorsza odpady. dla każdego paliwa, w tym pelletu, należy wybrać odpowiedni kocioł i odwrotnie. Czym jest fakt, że podczas badań laboratoryjnych urządzenie osiągnie wysoką wydajność i spełni wymagania spalin, jeśli później w domu konsumenta będzie spalał paliwo niskiej jakości lub co gorsza odpady. dla każdego paliwa, w tym pelletu, należy wybrać odpowiedni kocioł i odwrotnie. Czym jest fakt, że podczas badań laboratoryjnych urządzenie osiągnie wysoką wydajność i spełni wymagania spalin, jeśli później w domu konsumenta będzie spalał paliwo niskiej jakości lub co gorsza odpady.

wymiana kotłów grzewczych
wymiana kotłów grzewczych

Jak rozwiązać ten problem?

Sytuację mogą poprawić jedynie zmiany prawne i kontrola rynku paliw. Wszystko wskazuje na to, że problem ten zostanie rozwiązany w najbliższym czasie, gdyż działania już podjęło Ministerstwo Środowiska i Gospodarki. Powstaną odpowiednie akty prawne – ustawy i rozporządzenia, które pomogą uregulować rynek paliw stałych, ujednolicić jakość paliw i ograniczyć import węgla niskiej jakości. Proces normalizacji obejmie nie tylko węgiel, ale także biomasę. Należy podkreślić, że do 2004 roku w sektorze użyteczności publicznej istniał specjalny standard dla węgla. Z kolei jakość pelletu regulują normy Unii Europejskiej. Pellet w Polsce, którego większość jest eksportowana, musi spełniać te wymagania. Jednak na rynku można znaleźć również pellety o zawartości popiołu do 3%, który po przeliczeniu na jednostkę energii daje taką samą lub wyższą zawartość popiołu w porównaniu z węglem. Producenci urządzeń grzewczych od dawna wyczekiwali standaryzacji paliw stałych. Czemu? Ponieważ wtedy awarie i szybkie zużycie kotłów z powodu złej jakości paliwa zostaną wyeliminowane.

Jakie zmiany przyniosą nowe przepisy i regulacje?

Forma tego ustawodawstwa nie jest jeszcze znana, ale z pewnością można spodziewać się zmian zarówno w przypadku producentów, jak i ogólnego rynku urządzeń grzewczych. Producenci paliw będą musieli przetestować jakość produktu przed jego sprzedażą. Na rynek będą mogły wejść tylko paliwa spełniające określone normy jakościowe. Niewątpliwie skorzystają na tym również użytkownicy ogrzewania, ponieważ na rynku dostępne będą tylko dobre paliwa. Słabej jakości węgiel, brykiety węglowe czy pelety z biomasy znikną z handlu detalicznego, a spalanie ich w urządzeniach grzewczych małej mocy zmniejszy ich wydajność, zwiększy emisję spalin i przyspieszy zużycie produktów. Obecnie najwyższej jakości jest pellet drzewny i ze słomy oraz odpowiednio przygotowany węgiel.

Jak powinna być kontrolowana jakość paliwa?

Warto skorzystać z doświadczeń kontroli rynku diesla i innych krajów europejskich. Dobrym przykładem może być brytyjski system monitorowania paliw stałych. Każde paliwo wprowadzane na rynek jest zgłaszane do Ministerstwa Środowiska i badane pod kątem zgodności z wymogami państwowymi. Pierwszym etapem kontroli jakości jest producent. Drugi to kontrola rynku. Sprawdzenie jakości paliwa u konsumenta jest prawie niemożliwe. Jakość paliwa należy kontrolować w magazynach producenta, sprawdzać świadectwa produkcji. Wymagane są również wyrywkowe kontrole sprzedawanych podejrzanych i podejrzanych produktów. Firmy zajmujące się serwisem kominowym czy naprawą kominów mogą być wykorzystywane do pomocy konsumentowi w sprawdzaniu jakości paliwa, tak jak ma to miejsce w Austrii czy Niemczech. Jeżeli jednak interwencja jest wymagana ze względu na wyraźne zagrożenie dla środowiska,

Jak jeszcze mamy dogonić Europę?

Wciąż brakuje zrozumienia, że ​​trzy najważniejsze elementy systemu grzewczego są ze sobą ściśle powiązane: paliwo, kocioł, komin. Czekamy na ujednolicenie jakości paliw, ale nie mniej ważne jest wprowadzenie norm emisyjnych dla kotłów na paliwo stałe o mocy poniżej 1 MW oraz zachęcenie służb kominiarskich do oceny stanu urządzeń grzewczych eksploatowanych przez klientów. Pod względem standardów emisyjnych nasz kraj jest prawdopodobnie jedynym krajem UE, który ich jeszcze nie posiada. Obecnie kotły na paliwa stałe muszą spełniać wymagania normy EN 303 – 5: 2012, co niestety nie jest u nas obowiązkowe. Tymczasem sąsiednie Czechy zobowiązały się do tego do 2016 roku. wycofać z obrotu urządzenia grzewcze klasy 3. Dlatego czescy producenci urządzeń grzewczych mają wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do zmian. Podobne rozwiązania które pomogą dobrze przygotować się ciepłownictwu do rosnących wymagań, musi przyjąć również nasze państwo. Ostatnim elementem jest kontrola urządzeń grzewczych i rola kominiarzy. W niektórych krajach Europy Zachodniej każdy właściciel urządzeń grzewczych musi podpisać umowę z firmą kominiarską, a kominiarze oprócz czyszczenia komina, frezowanie komina i prac profilaktycznych sprawdzają również jakość stosowanego paliwa. Zgodnie z obowiązującymi normami kominy należy sprawdzać 4 razy w roku, a podczas pracy kotłów na olej napędowy lub gazowy – dwa razy. Ale te normy są w rzeczywistości martwe, ponieważ nikt ich nie egzekwuje. Właściciele domów zazwyczaj uważają, że sami mogą wyczyścić komin. ostatni element to kontrola urządzeń grzewczych oraz rola usług kominiarskich. W niektórych krajach Europy Zachodniej każdy właściciel urządzeń grzewczych musi podpisać umowę z firmą kominiarską, a kominiarze oprócz prac związanych z czyszczeniem i konserwacją kominów sprawdzają również jakość stosowanego paliwa. Zgodnie z obowiązującymi normami kominy należy sprawdzać 4 razy w roku, a podczas pracy kotłów na olej napędowy lub gazowy – dwa razy. Ale te normy są w rzeczywistości martwe, ponieważ nikt ich nie egzekwuje. Właściciele domów zazwyczaj uważają, że sami mogą wyczyścić komin. ostatni element to kontrola urządzeń grzewczych oraz rola usług kominiarskich. W niektórych krajach Europy Zachodniej każdy właściciel urządzeń grzewczych musi podpisać umowę z firmą kominiarską, a kominiarze oprócz prac związanych z czyszczeniem i konserwacją kominów sprawdzają również jakość stosowanego paliwa. Zgodnie z obowiązującymi normami kominy należy sprawdzać 4 razy w roku, a podczas pracy kotłów na olej napędowy lub gazowy – dwa razy. Ale te normy są w rzeczywistości martwe, ponieważ nikt ich nie egzekwuje. Właściciele domów są na ogół zdania, że ​​sami mogą wyczyścić komin. sprawdza również jakość używanego paliwa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kominy należy sprawdzać 4 razy w roku, a przy eksploatacji kotłów na olej napędowy lub gaz dwa razy. Ale te normy są w rzeczywistości martwe, ponieważ nikt ich nie egzekwuje. Właściciele domów zazwyczaj uważają, że sami mogą wyczyścić komin. sprawdza również jakość używanego paliwa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kominy należy sprawdzać 4 razy w roku, a przy eksploatacji kotłów na olej napędowy lub gaz dwa razy. Ale te normy są w rzeczywistości martwe, ponieważ nikt ich nie egzekwuje. Właściciele domów są na ogół zdania, że ​​sami mogą wyczyścić komin.

Trwa finalizacja dokumentu implementującego dyrektywę 2009/12E/WE. Co nas czeka?

Jeśli dyrektywa wejdzie w życie, będą musiały zostać zastosowane bardziej rygorystyczne wymagania w zakresie ochrony powietrza. Najważniejsza przyszła zmiana jest do 2020 roku. wycofać z obrotu urządzenia grzewcze klasy 3 i 4. Na tę zmianę powinni być przygotowani lokalni producenci. Dyrektywa nie wejdzie w życie, dopóki nie zostanie przyjęta przez wszystkie kraje UE. Ostateczne założenia dyrektywy zostały omówione i uzgodnione na posiedzeniu Komitetu Regulacyjnego Komisji Europejskiej w marcu br. w Brukseli. Kolejne posiedzenie Komisji miało się odbyć w czerwcu, ale zostało odwołane z powodu wyborów do Parlamentu Europejskiego.