Site icon KMS-BUD

ZAGROŻENIA ZIMOWE – Stop Czad

Zimowa aura niesie  ze sobą wiele zagrożeń. Ujemne temperatury, przenikliwy wiatr i duża wilgotność sprzyjają wychłodzeniu organizmu. Tylko w ubiegłym sezonie z tego powodu zmarły aż 83 osoby. Dlatego reagujmy, gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy. Telefon pod numer alarmowy 112, na policję 997 czy do straży miejskiej 986 może uratować komuż życie.

źródło: https://archiwum.rcb.gov.pl/zagrozenia-zimowe-badz-ostrozny-reaguj-gdy-ktos-potrzebuje-pomocy/

Poważnym problemem są stare kominy spalinowe, które pozbawione sprawnych wkładów kominowych, mogą zabijać czadem.

Reagujmy, gdy mamy informację o osobach nocujących w nieogrzewanych altankach, pustostanach, czy innych miejscach, które nie zapewniają bezpiecznego schronienia. Nie przechodźmy obojętnie obok śpiących na przystankach, zadbajmy także o starszych sąsiadów, którzy podczas zimowych dni mogą potrzebować naszej pomocy. Wbrew powszechnie panującej opinii, śmierć z powodu wychłodzenia organizmu nie dotyka tylko osób bezdomnych.

RCB_zagrozenia_zimowe3

W każdym województwie przygotowane są miejsca, w których osoby potrzebujące pomocy mogą się ogrzać i przenocować w mroźne dni oraz zjeść ciepły posiłek. Na stronach internetowych wszystkich urzędów, zostały umieszczone wykazy placówek świadczących pomoc.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Lubelski Urząd Wojewódzki

Lubuski Urząd Wojewódzki

Łódzki Urząd Wojewódzki

Małopolski Urząd Wojewódzki

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Opolski Urząd Wojewódzki

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Podlaski Urząd Wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Exit mobile version