Wstęp

Konstrukcja dachu płaskiego to złożony system, który został zaprojektowany tak, aby zapewnić ochronę budynku przed wpływem czynników atmosferycznych oraz zapewnić jego trwałość i funkcjonalność przez wiele lat. Kluczowym elementem takiego dachu jest jego konstrukcja nośna, która odpowiada za przenoszenie obciążeń związanych z użytkowaniem dachu, takich jak śnieg, woda czy wiatr.

 1. Konstrukcja nośna – Jest to podstawowy element dachu płaskiego, który odpowiada za przenoszenie obciążeń. W zależności od potrzeb i specyfiki budynku, konstrukcją nośną może być:
  • Płyta dwuteowa – jest to konstrukcja wykonana z betonu, która składa się z dwóch płyt połączonych żebrami. Dzięki temu jest bardzo wytrzymała i odporna na duże obciążenia.
  • Blacha stalowa falista – jest to lekka i jednocześnie wytrzymała konstrukcja, która doskonale sprawdza się w budynkach przemysłowych.
  • Płyta żelbetowa – jest to płyta wykonana z betonu zbrojonego, która łączy w sobie zalety betonu i stali, dzięki czemu jest bardzo wytrzymała.
  • Płyta kanałowa – jest to konstrukcja, która składa się z wielu kanałów, które zapewniają odpowiednią wentylację dachu.
 2. Paroizolacja – Jest to warstwa, która chroni konstrukcję dachu przed przenikaniem pary wodnej z wnętrza budynku. Dzięki temu zapobiega się kondensacji wody wewnątrz konstrukcji, co mogłoby prowadzić do jej uszkodzenia.
 3. Izolacja – Jej głównym zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej izolacji termicznej dachu, dzięki czemu w pomieszczeniach pod dachem panuje odpowiednia temperatura, niezależnie od warunków atmosferycznych na zewnątrz.
 4. Hydroizolacja – Jest to warstwa, która chroni dach przed przenikaniem wody. Dzięki niej dach pozostaje suchy, co zapewnia jego trwałość i odporność na uszkodzenia.
 5. Wentylacja – Jest to niezwykle ważny element każdego dachu płaskiego. Zapewnia ona odpowiednią cyrkulację powietrza pod dachem, dzięki czemu zapobiega się kondensacji wody oraz gromadzeniu się wilgoci.

Konstrukcja dachu płaskiego to złożony system, który składa się z wielu warstw i elementów. Każdy z nich pełni ważną funkcję i wpływa na trwałość oraz funkcjonalność całego dachu. Dlatego też ważne jest, aby podczas projektowania i budowy dachu płaskiego zwracać uwagę na każdy z tych elementów i dbać o ich odpowiednie wykonanie.

Konstrukcje Nośne z Blachy Stalowej Falistej

Blachy stalowe, z których wykonuje się konstrukcje nośne, powinny charakteryzować się grubością minimum 0,65 mm. Jeśli chodzi o aluminium, jego grubość nie powinna być mniejsza niż 0,9 mm. Przed przystąpieniem do montażu izolacji konieczne jest dokładne oczyszczenie wszystkich blach.

Tabela grubości izolacji i połączeń:

Grubość izolacji (mm)Połączenia nie na górze profilu (max. „a” mm)Połączenia na górze profilu (max. „a” mm)Do każdego profilu (min. „b” mm)
2012012035
5012017035
8018022035
10020035
12022035
Tabela grubości izolacji i połączeń

Paroizolacja

Paroizolacja to kluczowa warstwa w konstrukcji budynku, która chroni przed przenikaniem wilgotnego powietrza z wnętrza do warstw konstrukcyjnych. Najlepszym rozwiązaniem jest użycie membrany bitumicznej lub trwałej folii plastikowej o grubości 0,20 mm. Montaż paroizolacji powinien odbywać się jak najbliżej ciepłej strony konstrukcji, przy czym minimum 75% izolacji termicznej powinno znajdować się powyżej paroizolacji. W sytuacjach wymagających dodatkowej izolacji pod paroizolacją, zaleca się stosowanie wełny kamiennej o grubości od 20 do 70 mm. Kluczowe jest również dokładne uszczelnienie miejsc, gdzie paroizolacja przecina się z innymi elementami, takimi jak świetliki dachowe, wyłazy dachowe czy kanały wentylacyjne. Zastosowanie paroizolacji jest zalecane w każdym rodzaju dachu płaskiego.

Izolacja z Wełny Skalnej

Podczas wyboru izolacji z wełny skalnej nie kieruj się jedynie rodzajem konstrukcji nośnej. Ważniejsze są klasyfikacja ogniowa, właściwości mechaniczne oraz trwałość produktu. Płyty izolacyjne pełnią funkcję rozkładania obciążeń, dlatego kompatybilność właściwości wytrzymałościowych izolacji z pokryciem dachowym jest kluczowa.

Obciążenia Dachów Płaskich

Dachy płaskie narażone są na różnorodne obciążenia, co musi być uwzględnione podczas wyboru materiałów izolacyjnych. Wytrzymałość na ściskanie płyt termoizolacyjnych jest badana zgodnie z normą EN 826, uwzględniając 10% odkształcenia, granicę plastyczności lub moment zerwania.

Klasyfikacja naprężeń płyt izolacyjnych: Badanie wytrzymałości na ściskanie płyt termoizolacyjnych odbywa się zgodnie z normą EN 826 (przy 10% odkształceniu, granicy plastyczności lub zerwaniu).

Zastosowanie materiału w zależności od struktury:

 • Warstwa dolna i środkowa
 • Najgórniejsza warstwa

Zaleca się stosowanie minimum dwóch do trzech warstw wełny mineralnej. Górna warstwa powinna być twardsza i bardziej sztywna, a jednocześnie cieńsza (20 –70 mm). Płyty rowkowane powinny być umieszczane tak, aby rowkowanie było jak najbliżej powierzchni izolacji (20 – 70 mm od wierzchniej powierzchni). W przypadku izolacji płytowej ważne jest, aby układać złącza naprzemiennie, unikając tworzenia siatki.

Płyty izolacyjne i pokrycia dachowe zazwyczaj są mocowane do konstrukcji nośnej mechanicznie ze względu na działanie sił, takich jak ssanie wiatru. Każdy materiał tarasowy ma swoje specyficzne wymagania mocujące. Membrany można przymocować do podłoża przy użyciu bitumu, specjalnych środków mocujących lub ich kombinacji.

Mocowania mechaniczne często polegają na użyciu wkrętów samowiercących w metalu, drewnie lub specjalnych urządzeń do betonu. Urządzenia te powinny mieć efekt teleskopowy wynoszący co najmniej 20%. Wkręty do blachy powinny być dłuższe o minimum 20 mm niż grubość izolacji.

Dobór odpowiednich membran dachowych jest kluczowy w kontekście nachylenia dachu. Nachylenie dachu ma bezpośredni wpływ na odprowadzanie wody deszczowej oraz na wydajność izolacji termicznej. Im mniejsze nachylenie, tym większa uwaga powinna być poświęcona wyborowi odpowiedniego pokrycia dachowego, aby zapewnić jego trwałość i odporność na różne warunki atmosferyczne.

W miarę zmniejszania się kąta nachylenia dachu, wymagania dotyczące membran dachowych stają się bardziej rygorystyczne. Dachy o niewielkim nachyleniu są bardziej narażone na zastoje wody, co może prowadzić do przecieków, uszkodzeń konstrukcji oraz rozwoju pleśni i grzybów. Dlatego tak ważne jest, aby wybrać odpowiednią membranę, która zapewni nie tylko trwałość, ale także odporność na działanie wody.

Wystarczające nachylenie dachu nie tylko zapewnia skuteczne odprowadzanie wody, ale także jest bardziej ekonomiczne w dłuższej perspektywie, ponieważ minimalizuje ryzyko uszkodzeń i przedłuża żywotność dachu.

Wentylacja dachu

Jeśli chodzi o wentylowane rozwiązania, kluczowe jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Wentylacja jest niezbędna do usuwania nadmiaru wilgoci i zapobiegania kondensacji, co może prowadzić do uszkodzeń konstrukcji dachu. Odpowiednie wentylatory niskociśnieniowe w kanałach zbiorczych lub szczelinach wentylacyjnych w okapie zapewniają stały przepływ powietrza, który pomaga w utrzymaniu dachu w dobrym stanie.

Ciągłe rowki wentylacyjne, które biegną od okapu do kalenicy, są kluczowym elementem systemu wentylacji. Są one połączone z kanałami kolektorowymi na obu końcach, co zapewnia skuteczne odprowadzanie wilgoci i zapobiega jej gromadzeniu się.

Więcej informacji o wentylacji dachu: Wentylacja dachu jest niezbędna do zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza, co pomaga w zapobieganiu kondensacji i gromadzeniu się wilgoci. Odpowiednio zaprojektowany system wentylacji może również przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej budynku, redukując straty cieplne i chłodne. Ważne jest, aby regularnie sprawdzać i konserwować system wentylacji, aby zapewnić jego prawidłowe działanie przez cały rok.

Powierzchnie o dużym natężeniu ruchu: tarasy i tarasy zewnętrzne / Dachy odwrócone

Powierzchnie o dużym natężeniu ruchu, takie jak tarasy i tarasy zewnętrzne, wymagają specjalnej uwagi podczas projektowania i budowy. Jednym z popularnych rozwiązań dla takich powierzchni są dachy odwrócone.

Dachy odwrócone to specyficzna konstrukcja dachowa, w której kolejność warstw jest odwrócona w porównaniu do tradycyjnych dachów. W tradycyjnych dachach izolacja termiczna jest umieszczona poniżej membrany wodoodpornej, podczas gdy w dachach odwróconych jest na odwrót.

W systemach dachów odwróconych, spadki, które zapewniają odprowadzanie wody, są już wbudowane w konstrukcję nośną. Po zakończeniu konstrukcji nośnej, pierwszym krokiem jest montaż hydroizolacji, która jednocześnie pełni funkcję paroizolacji. Jest ona umieszczana bezpośrednio na połaci dachowej. Następnie, na hydroizolacji umieszczana jest warstwa izolacji termicznej. Aby zapobiec przemieszczaniu się izolacji oraz zabezpieczyć ją przed czynnikami zewnętrznymi, pokrywa się ją tkaniną filtrującą. Końcową warstwę stanowi ciężki materiał, taki jak żwir lub płyty betonowe, który zapewnia stabilność całej konstrukcji.

Zalety dachów odwróconych:

 1. Ochrona membrany dachowej: Membrana jest chroniona przed czynnikami atmosferycznymi, takimi jak promieniowanie UV, mrozem oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.
 2. Dłuższa żywotność: Chronienie membrany przed bezpośrednim działaniem czynników zewnętrznych przedłuża jej żywotność.
 3. Elastyczność w projektowaniu: Dachy odwrócone pozwalają na tworzenie zielonych dachów, tarasów czy miejsc parkingowych na dachu.
 4. Optymalna paroizolacja: Dzięki umieszczeniu paroizolacji bezpośrednio na konstrukcji nośnej, ryzyko kondensacji jest minimalizowane.
 5. Oszczędność energii: Izolacja termiczna na wierzchu dachu zapewnia lepszą izolacyjność, co przekłada się na mniejsze straty ciepła w zimie i chłodniejsze wnętrza w lecie.

Dachy odwrócone są doskonałym rozwiązaniem dla powierzchni o dużym natężeniu ruchu, takich jak tarasy czy tarasy zewnętrzne. Oferują one nie tylko estetykę i funkcjonalność, ale także trwałość i wydajność energetyczną.

Podsumowanie

Wytyczne projektowe dla dachów płaskich

Konstrukcja dachu płaskiego jest skomplikowanym systemem zaprojektowanym w celu ochrony budynku przed wpływem czynników atmosferycznych oraz zapewnienia jego trwałości i funkcjonalności przez wiele lat. Kluczowym elementem jest konstrukcja nośna, odpowiedzialna za przenoszenie obciążeń, takich jak śnieg, woda czy wiatr. W zależności od specyfiki budynku, konstrukcją nośną może być płyta dwuteowa, blacha stalowa falista, płyta żelbetowa lub płyta kanałowa.

Inne ważne elementy konstrukcji dachu płaskiego to:

 • Paroizolacja: Chroni przed przenikaniem pary wodnej z wnętrza budynku, zapobiegając kondensacji.
 • Izolacja: Zapewnia odpowiednią izolację termiczną dachu.
 • Hydroizolacja: Chroni dach przed przenikaniem wody.
 • Wentylacja: Zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza pod dachem.

Dachy odwrócone są specyficzną konstrukcją, w której kolejność warstw jest odwrócona w porównaniu do tradycyjnych dachów. W systemach takich spadki są już wbudowane w konstrukcję nośną. Hydroizolacja jest umieszczana bezpośrednio na połaci dachowej, a izolacja termiczna na wierzchu. Końcową warstwę stanowi ciężki materiał, np. żwir lub płyty betonowe.

Zalety dachów odwróconych:

 • Ochrona membrany dachowej przed czynnikami atmosferycznymi.
 • Dłuższa żywotność membrany.
 • Elastyczność w projektowaniu (np. zielone dachy, tarasy).
 • Optymalna paroizolacja.
 • Oszczędność energii dzięki lepszej izolacyjności.

Podsumowując, dachy płaskie są skomplikowaną konstrukcją, która wymaga uwzględnienia wielu aspektów podczas projektowania i budowy. Dachy odwrócone oferują wiele zalet, w tym ochronę, trwałość i wydajność energetyczną.