Site icon KMS-BUD

Stabilizator Ciągu Kominowego

Stabilizator Ciągu Kominowego

Stabilizator Ciągu Kominowego

Wydajność i niezawodność

Warunki atmosferyczne i wiatrowe mogą znacznie się różnić w ciągu roku, co skutkuje różnorodnością warunków pracy wewnątrz komina. W chłodniejsze dni, kiedy wieje silny wiatr, przeciąg w kominie jest większy, natomiast w ciepłe, bezwietrzne dni przeciąg może być minimalny lub nie występować wcale. To prowadzi do zmienności warunków pracy w komorze spalania, gdzie ilość dostarczanego powietrza przez wentylator palnika zmienia się w zależności od panujących warunków. Dobrze dobrany i właściwie zamontowany stabilizator ciągu kominowego automatycznie dostosowuje ilość powietrza niezbędną do spalania, zapewniając tym samym optymalną efektywność pracy kotła.

Różnice w ciągu kominowym mają wpływ na szybkość przepływu spalin przez kocioł, co z kolei oddziałuje na proces wymiany ciepła. Na przykład, zbyt intensywny ciąg podczas spalania paliw stałych może skutkować zbyt krótkim czasem przebywania spalin w kontakcie z wymiennikiem ciepła, co obniża efektywność cieplną, pogarsza jakość spalania i może prowadzić do problemów operacyjnych. W skrócie, bez właściwie działającego stabilizatora ciągu, znaczna ilość ciepła generowanego w kotle może być tracona przez komin.

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem wysokiej jakości, Polskiej produkcji stalowych systemów kominowych zachęcamy do zapoznania się z ofertą Firmy Cermas. Ta polska firma oferuje w cenach producenta stalowe systemy kominowe.

Oszczędność energii

Dobrze zaprojektowany i efektywnie działający stabilizator ciągu kominowego reguluje warunki pracy w kotle, co pozwala na maksymalizację jego wydajności przez cały rok. Dzięki temu temperatura w kominie jest niższa, a kocioł zatrzymuje więcej wytworzonego ciepła.

Największe straty energii w systemach bez stabilizatorów ciągu wynikają z nadmiernego nagromadzenia sadzy, niespalonych resztek i rozpadu materiału. Doświadczenia wskazują, że roczne oszczędności energii dzięki zastosowaniu odpowiednio zaprojektowanego i zainstalowanego stabilizatora ciągu mogą sięgać do 10%, w zależności od specyficznych warunków eksploatacji.

Stabilne warunki ciągu w kominie są kluczowe dla optymalnych warunków spalania, niezależnie od rodzaju używanego paliwa – oleju, gazu, pelletów czy drewna.

Zapobieganie Kondensacji

Kondensacja w kominie może być spowodowana różnymi czynnikami. Składająca się głównie z wody, ale również zawierająca kwasy korozyjne, kondensacja może powodować erozję i pęknięcia w ceglanym kominie z powodu zamarzania.

Materiał komina zawsze jest chłodniejszy niż przepływające przez niego spaliny. Istotne jest, aby temperatura spalin była co najmniej o 10°C (50°F) wyższa niż temperatura punktu rosy, mierzona 0,5 m (20 cali) od wierzchołka komina.

Montaż stabilizatora ciągu umożliwia napływ suchego powietrza z kotłowni do komina, co zapewnia rozcieńczenie spalin i zwiększa ich cyrkulację, obniżając punkt rosy o około 10°C (50°F). To również przyczynia się do częściowego wysuszenia, kiedy palnik jest wyłączony.

Lokalizacja stabilizatora

Optymalna lokalizacja stabilizatora ciągu kominowego zależy przede wszystkim od funkcji, jaką ma spełniać. Do potencjalnych miejsc montażu należą: na rurze przyłączeniowej tuż za kotłem, przy użyciu adaptera do rur okrągłych. Istnieje również możliwość wbudowania go w ścianę znajdującą się nad kotłem lub poniżej rury spalinowej. W obu tych przypadkach konieczne jest użycie specjalnych adapterów przeznaczonych do montażu w murze z cegły.

Zawsze montuj stabilizator ciągu kominowego

Wiele nowoczesnych kotłów olejowych sprzedawanych obecnie zastępuje starsze systemy grzewcze i często jest łączonych ze starymi kominami lub kominami o niewystarczającej izolacji. Te starsze konstrukcje kominowe zazwyczaj posiadają zbyt dużą przestrzeń wewnętrzną dla nowoczesnych, wydajnych kotłów. Przy zmianie systemu ogrzewania z olejowego na drewno lub pelety, problem często się odwraca, ponieważ ilość dymu generowanego podczas spalania paliw stałych wzrasta, co wymaga większej przestrzeni kominowej.

Optymalnym rozwiązaniem jest instalacja w kominie odpowiednio dobranej rury ze stali nierdzewnej w połączeniu ze stabilizatorem ciągu kominowego. Montaż samej rury ze stali nierdzewnej, bez zastosowania, nie zapewniłby możliwości regulacji stabilnych warunków spalania w komorze palnika przez cały rok. Pominięcie stabilizatora zwiększa także ryzyko wystąpienia kondensacji.

Exit mobile version