Kominy usuwają dym i zużywają, nieświeże powietrze na zewnątrz domu. Nieprawidłowo zaprojektowany i nieprawidłowo zbudowany nie będzie spełniał właściwie swojej funkcji Przypominamy o najważniejszych zasadach odnoszących się do budowy kominów, kominów spalinowych, kominów wentylacyjnych, ceramicznych wkładów kominowych. Urządzenia grzewcze będą działać słabo lub rozpocznie się wentylacja, jeśli kominy nie zostaną zaprojektowane i wykonane zgodnie ze sztuką.

Rodzaje kominów ( Kominy ceramiczne )

  • Kominy spalinowe – służą do odprowadzania spalin z kotłów olejowych lub gazowych o stosunkowo niskich temperaturach. Muszą być odporne na kwaśne skropliny, dlatego najczęściej posiadają wkład wykonany z kamienia lub stali nierdzewnej, który wymaga obudowy (z wyjątkiem stalowych kominów dwuściennych).
  • Kominy odprowadzają powietrze – dla kotłów z zamkniętą komorą spalania. Kominy ze spalin odprowadzają spaliny i dostarczają świeże powietrze na zewnątrz budynku.
  • Kominy dymne – przeznaczone są do usuwania dymu, dlatego nadają się do kotłów na paliwa stałe, kominków, kóz i pieców kaflowych. Pale dymowe nie muszą być odporne na kondensację kwasów, dzięki czemu nie wymagają montażu wewnątrz wkładu.
  • Kominy uniwersalne – odporne na wysokie temperatury i kwasy – mogą wydzielać dym z kotłów gazowych lub olejowych oraz dym z urządzeń na paliwa stałe.
  • Komin wentylacyjny – wydmuchuje powietrze na zewnątrz budynku. Wchodzi do wnętrza kominów wentylacyjnych poprzez wloty umieszczone w ścianach kominów w odpowiednich pomieszczeniach. Wyjścia z kanału wentylacji grawitacyjnej powinny znajdować się w ścianach bocznych komina (w przestrzeni), na jego końcu.
przepisy kominiarskie
przepisy kominiarskie

Materiały konstrukcyjne do kominów

Materiały do ​​budowy kominów powinny być niepalne – należy stosować tylko te elementy, które przeszły odpowiednie badania i spełniają wymagania polskiej normy dotyczącej badań małych kominów. Obudowa komina może być również wykonana z cegły o grubości 12 cm, zbudowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z tynkiem zewnętrznym lub ściegiem. Komin musi być szczelny. Jeżeli wydostają się z nimi mokre gazy spalinowe (o temperaturze na tyle niskiej, że skrapla się z nich para wodna), ich wewnętrzna powierzchnia musi być odporna na kwaśne skropliny (nie może być ceglana).

Przewody kominowe

Otwory kominowe także te szlamowane i frezowanie kominów należy wyprowadzić ponad dach na wysokość uniemożliwiającą zakłócenia ciągu w sposób określony w Polskiej Normie dla kominów murowanych. Przez zewnętrzną ścianę budynku można przeprowadzić wyłącznie kominy dymowe i koncentryczne do urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania. Jest to dozwolone pod warunkiem, że moc cieplna urządzenia nie przekracza 21 kW w jednorodzinnych budynkach jednorodzinnych lub 5 kW w innych budynkach mieszkalnych. Otwory kominowe muszą znajdować się co najmniej 0,5 m nad ziemią, o ile nie ma placu zabaw dla dzieci i innych miejsc rekreacyjnych do 8 m, bo wtedy minimalna wysokość to 2,5 m. w odległości mniejszej niż 0,5 m od krawędzi otwieranych okien, które mogą zasłaniać rzut pęknięć. Wylot każdego kanału oddymiającego powinien znajdować się w odległości co najmniej 6 m od wierzchołków drzew.

Wymiary komina- ceramiczne wkłady kominowe – Kominy ceramiczne

Kominki i kotły na paliwo stałe, a także kominki z paleniskiem otwartym lub wkładem zamkniętym z otworem wielkości kominka do 0,25 m 2 można podłączyć do własnego, niezależnego kanału kominowego o wymiarach 0, 14 x 0, 14 m lub średnicy 0, 15 m. Minimalne wymiary dla kominków z większym otworem spalania to 0, 14 x 0, 27 m lub średnica 0, 18 m. W przypadku jeszcze większych kominów o przekroju prostokątnym należy uwzględnić stosunek wymiarów bocznych 3: 2. Komin wentylacji grawitacyjnej powinien mieć pole przekroju co najmniej 0,016 m 2 i minimalną szerokość 0,1 m.