Pompy ciepła typu air source (ASHP) są szeroko stosowane do ogrzewania budynków, zwłaszcza w rejonach o umiarkowanych temperaturach. Jednakże, warunki wentylacji jednostki zewnętrznej ASHP mogą znacząco wpływać na jej wydajność. W tym poradniku omówimy, jak poprawić wydajność ogrzewania w systemach ASHP poprzez optymalizację warunków wentylacji jednostki zewnętrznej.

1. Wpływ wentylacji na wydajność ASHP

Eksperymenty przeprowadzone na jednostkach ASHP zainstalowanych na balkonach pokazały, że warunki wentylacji jednostki zewnętrznej mają znaczący wpływ na wydajność ogrzewania systemu. Gdy wejście jednostki zewnętrznej było blisko drzwi przesuwnych i całkowicie zablokowane, warunki wentylacji były najgorsze, a współczynnik wydajności (COP) był najniższy. W takich warunkach COP może spaść nawet o 26,2%.

Optymalizacja warunków wentylacji

Unikaj blokowania jednostki zewnętrznej

Jeśli jednostka zewnętrzna jest zainstalowana w miejscu, gdzie wejście jest blisko drzwi przesuwnych lub innego rodzaju przeszkody, negatywnie to wpływa na wydajność ogrzewania. Dlatego ważne jest, aby zapewnić, że jednostka zewnętrzna nie jest zablokowana i ma dostęp do odpowiedniej ilości powietrza. Dobrym rozwiązaniem jest zamontowanie świetlika dachowego otwieranego, pozwoli to na swobodny dostęp systemu do powietrza.

Wykorzystaj warunki krzyżowej wentylacji

Najlepszą wydajność ogrzewania uzyskano w warunkach krzyżowej wentylacji. Oznacza to, że powietrze może swobodnie przepływać przez jednostkę zewnętrzną z różnych kierunków. Jeśli to możliwe, zainstaluj jednostkę zewnętrzną w miejscu, które umożliwia krzyżową wentylację.

Zwróć uwagę na kierunek przepływu powietrza

Eksperymenty pokazały, że wydajność ogrzewania była lepsza, gdy drzwi przesuwne były otwarte po lewej stronie jednostki zewnętrznej, a nie po prawej. To sugeruje, że kierunek przepływu powietrza ma wpływ na wydajność ogrzewania.

Poprawa sprawności wentylacji poprzez udrożnienie systemu wentylacji

Frezowanie komina i uszczelnianie komina mają mieć pozytywny wpływ na poprawę wentylacji w kotłowni z zainstalowaną pompą ciepła. Oto kilka powodów, dlaczego te działania mogą przyczynić się do lepszej wentylacji:

  1. Usunięcie zanieczyszczeń: W czasie eksploatacji komina w kotłowni w kominie gromadzi się sadza, pył i inne zanieczyszczenia. Frezowanie komina polega na mechanicznym usunięciu tych nagromadzeń, co poprawia przepływ powietrza. Usunięcie zanieczyszczeń z komina pozwala na swobodniejsze przemieszczanie się powietrza i poprawia wentylację w pomieszczeniu.
  2. Uszczelnienie komina: W niektórych przypadkach kominy mogą mieć nieszczelności, które pozwalają na przedostawanie się niepożądanego powietrza do kotłowni. Uszczelnianie komina polega na eliminacji tych nieszczelności, co zapobiega wtórnemu przepływowi powietrza do kotłowni. Poprawienie szczelności komina pomaga utrzymać prawidłowy przepływ powietrza wewnątrz kotłowni i zwiększa efektywność wentylacji.
  3. Odprowadzenie gazów spalinowych: Pompę ciepła zazwyczaj zasilają źródła energii elektrycznej lub ciepła z otoczenia, nie generując gazów spalinowych. Jednak w przypadku kotłowni, w której wcześniej była stosowana tradycyjna forma ogrzewania (np. kocioł gazowy), kominek jest potrzebny do odprowadzenia gazów spalinowych na zewnątrz budynku. Frezowanie komina pomaga utrzymać swobodny przepływ tych gazów, co jest istotne dla bezpieczeństwa i efektywności kotłowni.
  4. Zapobieganie cofaniu się dymu: W przypadku nieszczelnego komina istnieje ryzyko cofania się dymu do pomieszczenia kotłowni, co prowadzi do przedostawania się niebezpiecznych substancji i zmniejszenia jakości powietrza w pomieszczeniu. Poprawne uszczelnienie komina eliminuje to ryzyko i wpływa na optymalną wentylację w kotłowni.

Zastosuj zawory zwrotne

Zawory zwrotne są niezwykle ważnymi elementami w systemach grzewczych, a ich głównym zadaniem jest kontrolowanie przepływu płynu (często wody) w systemie. Oto kilka zastosowań zaworów zwrotnych w systemach grzewczych:

  1. Zapobieganie odwróconemu przepływowi: Zawory zwrotne są instalowane w celu zapobiegania odwróconemu przepływowi wody w systemie grzewczym. Chronią one pompy, kotły i inne urządzenia przed uszkodzeniem spowodowanym powrotnym przepływem wody, który występuje na przykład w wyniku różnicy ciśnień w systemie.
  2. Kontrola przepływu: Zawory zwrotne umożliwiają kontrolę przepływu wody w systemie grzewczym. Dzięki nim można regulować ilość płynu, który wraca z układu do źródła ciepła (np. kotła). To pozwala na utrzymanie optymalnego równowagi między produkcją ciepła a potrzebami systemu grzewczego.
  3. Ochrona przed zamarzaniem: W niektórych przypadkach, zwłaszcza w systemach grzewczych stosowanych w miejscach narażonych na ekstremalne warunki atmosferyczne, zawory zwrotne pełnią rolę zabezpieczenia przed zamarzaniem. Dzięki nim można zamknąć przepływ wody, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez zamarzanie, gdy system nie jest używany.
  4. Izolacja części systemu: Zawory zwrotne pozwalają na izolację i odłączanie niektórych części systemu grzewczego. Na przykład, gdy konieczne jest serwisowanie lub naprawa urządzenia, zawór zwrotny może być zamknięty, aby uniemożliwić przepływ wody do tej konkretnej części systemu.
  5. Redukcja hałasu: Zawory zwrotne mogą również pomagać w redukcji hałasu w systemach grzewczych. Niektóre modele zaworów zwrotnych są zaprojektowane tak, aby minimalizować turbulencje i wibracje płynu, co przekłada się na mniejszą emisję dźwięku.

Poprawa wydajności ogrzewania poprzez zastosowanie świetlików w dachu

Świetliki są skutecznym i estetycznym rozwiązaniem, które może znacząco poprawić wydajność ogrzewania w pomieszczeniach. Pozwolą one na wykorzystanie naturalnego światła słonecznego, co przyniesie wiele korzyści, takich jak redukcja zużycia energii elektrycznej oraz poprawa komfortu termicznego i atmosferycznego wewnątrz pomieszczenia. W tym poradniku dowiesz się, jak zainstalować świetliki w dachu w celu poprawy wydajności ogrzewania w Twoim domu.

Słowem podsumowania

Omówiliśmy sposoby poprawy wydajności ogrzewania w systemach z pompą ciepła typu. Podkreśliliśmy, że warunki wentylacji jednostki zewnętrznej ASHP mają znaczący wpływ na jej wydajność. Blokowanie jednostki zewnętrznej, zwłaszcza blisko drzwi przesuwnych, może znacznie obniżyć wydajność systemu. Zaleca się optymalizację warunków wentylacji, na przykład poprzez zastosowanie krzyżowej wentylacji, zwrócenie uwagi na kierunek przepływu powietrza, udrożnienie systemu wentylacji, na przykład przez frezowanie komina i uszczelnianie komina. Zwróciliśmy również uwagę na znaczenie zaworów zwrotnych w systemach grzewczych, które kontrolują przepływ płynu i zapobiegają odwróconemu przepływowi. Na koniec, artykuł podkreśla korzyści z zastosowania świetlików w dachu, które poprawiają wydajność ogrzewania poprzez wykorzystanie naturalnego światła słonecznego.