Site icon KMS-BUD

Jak mogę walczyć ze smogiem?

jak naprawić komin - metody

jak naprawić komin - metody

Indywidualne środki poprawy jakości powietrza


Podczas ogrzewania:

Zanieczyszczenia powietrza: co z tym zrobić

Zanieczyszczenie powietrza i drobny pył to regionalny problem w ośrodkach miejskich, obszarach przemysłowych lub wzdłuż arterii komunikacyjnych. Zanieczyszczenia są jednak również transportowane przez granice na duże odległości. Wiele substancji powstaje tylko w wyniku procesów chemicznych w atmosferze. Problem zanieczyszczenia powietrza i globalnych zmian klimatycznych są bezpośrednio ze sobą powiązane.
Oprócz środków regionalnej polityki ochrony środowiska konieczne jest również podejście transnarodowe w celu stworzenia przyjaznych dla środowiska, a tym samym zdrowych warunków życia. Każdy obywatel może również wnieść swój wkład w czyste powietrze.

Środki przeciwko zanieczyszczeniu powietrza

Środki polityki środowiskowej przeciwko zanieczyszczeniu powietrza mają na celu zmniejszenie obciążenia zdrowotnego ludzi i ograniczenie szkód środowiskowych. Do redukcji zanieczyszczeń przyczyniają się następujące środki:

Przemysł:


Ruch drogowy:

Co każdy obywatel może zrobić dla czystszego powietrza

Każdy obywatel może przyczynić się do czystego powietrza w życiu codziennym poprzez proekologicznego zachowania, na przykład

Exit mobile version