Wkłady kominowe

Sprzedaż i montaż

Bardzo ważną kwestią przy zastosowaniu różnego typu urządzeń grzewczych są wkłady kominowe. Dawniej nie było potrzeby stosowania wkładów ceramicznych, gdyż używane wtedy kotły były urządzeniami mało ekonomicznymi.

Temperatura spalin w takich kotłach była na tyle wysoka, że nie dochodzi do wytrącenia skroplin w przewodzie kominowym. Obecnie większość kotłów to urządzenia energooszczędne o wysokiej sprawności.

Obecnie większość kotłów to urządzenia energooszczędne o wysokiej sprawności.

O ile w nowych budynkach stosuje się zazwyczaj jeden z gotowych systemów kominowych, o tyle problemem powstaje w przypadku modernizacji systemu ogrzewania w istniejących, nieco starszych budynkach.

Tradycyjny komin murowany nie jest przystosowany do zmiany na nowoczesny, ekologiczny kocioł.

Przy zastosowaniu tych ekologicznych kotłów temperatura spalin jest tak niska, że w kominie dochodzi do wydzielania się skroplin z zawartością bardzo szkodliwych związków siarki.

Te ciekłe substancje na skutek zjawiska higroskopii oraz ewentualnych niedociągnięć murarskich bardzo szybko przenikają przez ściany komina i pojawiają się na wewnętrznych ścianach budynku w postaci tłustych wykwitów, nacieków lub plam o bardzo nieprzyjemnej woni. Ich usunięcie jest praktycznie niemożliwe.

Frezowanie komina Wewnątrz budynku na kominie tłuste wykwity o bardzo nieprzyjemnej woni.
Najlepszym sposobem zabezpieczania istniejących kominów przed szkodliwym działaniem spalin są różnego typu wkłady kominowe.

Najczęściej stosuje się dwa typy wkładów kominowych:

Wkład kominowy kwaso - lub żaroodporny

- polecany w przypadku gazowych, olejowych lub opalanych drewnem urządzeń grzewczych

Wkład kominowy ceramiczny

- zastosowanie uniwersalne, do wszystkich rodzajów paliw, szczególnie dla nowoczesnych urządzeń opalanych węglem lub miałem węglowym, które dają spaliny o niskiej temperaturze powodując wytrącanie się w przewodzie kominowym skroplin ze związkami chemicznymi.


O przewadze ceramicznych wkładów kominowych nad wkładami nierdzewnymi dla kotłów opalanych węglem niech świadczy porównanie poniższych zdjęć:
Daszek kominowy po jednym sezonie grzewczym nad kotłem opalanym węglem.
Blacha nierdzewna nie jest odporna na działanie związków siarki i korozja może z tej blachy prawdziwe sito.
Ten sam daszek nad drugim kominem z kanałami wentylacyjnymi.
Obydwa kominy na jednym dachu.
Skorodowane resztki metalowego wkładu żaroodpornego.
Należy jednak z wielką rozwagą dobierać odpowiedni wkład kominowy, najlepiej przy udziale doświadczonego fachowca, tak by nie zakłócał on pracy kotła.

Oprócz rodzaju wkładu kominowego należy również dobrać odpowiednią jego średnicę aby zapewnić właściwy ciąg kominowy (np. przewód kominowy do kotła na drewno musi mieć większą średnicę (przekrój) niż przewód kominowy do kotła gazowego).

Zastosowanie wkładu kominowego może być również traktowane jako uszczelnienie tradycyjnego komina murowanego. W przypadku starych kominów na skutek eksploatacji dochodzi do ubytków cegieł i spoin co prowadzi do powstania nieszczelności (zadymianie pomieszczeń). Wszelkie nieszczelności powodują osłabienie ciągu kominowego i spadek wydajności urządzeń grzewczych.

Użytkowanie nieszczelnego komina jest również, z oczywistych względów, bardzo niebezpieczne i niedozwolone, dlatego w takich przypadkach zaleca się zastosowanie wkładów kominowych.


Nowość w ofercie
W trosce o bezpieczeństwo, komfort i wygodę naszych wymagających klientów oferujemy również sprzedaż i montaż systemów kominowych o najwyższych parametrach produkowane przez firmę JAWAR z Ciechanowa.

Wkłady kominowe Uniwersal Plus to izostatycznie prasowana ceramiczna rura o wysokiej odporności na działanie agresywnego kondensatu, prawie zerowej nasiąkliwości, wysokiej szczelności, małej pojemności cieplnej i wysokiej odporności na pożar sadzy i szoki termiczne.

Porównanie wkładów kominowych
Porównanie tradycyjny wkładu ceramicznego (po lewej) ze wkładem izostatycznie prasowanym firmy Jawar (po prawej).

Zobacz więcej zdjęć